Házirend

Célunk, hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, ezért íme a házirend:

Günter vendégház házirend

Bejelentkezés

A vendégek érkezéskor szobakulcsot kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A szállást az érkezés napján 15.00 és 20.00 között lehet elfoglalni. Ha később érkezne, késéséről kérjük, telefonon tájékoztasson minket! Ha ezt elmulasztja, megeshet, hogy nem tudjuk fogadni. A vendégházba kisállatokat nem áll módunkban fogadni. Megértésüket köszönjük!

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a házat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsokat személyesen átadni, vagy a kulcsszéfbe berakni és az érkezéskor kapott kóddal azt lezárni! A vendég az itt tartózkodásának ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni. Fizetés nélküli távozás és/vagy az igénybe vett vendégház távozás utáni ellenőrzésekor felmerülő károk esetén, az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Látogatók

A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után extra árat számíthat fel a vendégház.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban és annak területén. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A vendégház szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

Vendégházi eszközök, berendezések

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezését, és azokat ne vigyék ki a szobából (pl: törölköző, kispárna, takaró)! A vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. A vendégházban és a hozzá tartozó kertben található berendezések, tárgyak, használati eszközök elvitele a vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a vendégház megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a vendégház elutasítja.

Wifi

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a vendégházba való bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg.

Biztonság

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani az üzemeltetőt. A vendégházban füst-, és tűzjelző készülékek vannak felszerelve, riasztás esetén ezek értesítést küldenek az üzemeltetőnek. A készülékeket kikapcsolni, leszerelni szigorúan tilos! A vendégház az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg: a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a vendégháznak.

Dohányzás

A vendégház nemdohányzó szálláshely. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve az erkélyt és teraszt is), közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, az elektromos cigaretta és nyílt láng használata.A fenti dohányzásra vonatkozó szabályok megszegése esetén (ide értve a tűzgyújtást is, kivéve a kijelölt helyen) a szobába bejelentkezett vendégek 45.000 Ft vagy 150 EUR (foglalás pénznemétől függően) kártérítés fizetésére kötelezhetőek.

Parkolás

A vendégház lakóinak gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a vendégház nem őrzött garázsában, három oldalról zárt beállójában, valamint udvarán.

Lemondás

A foglalás 48 órával az érkezés előtt kötbérmentesen lemondható. Az érkezést megelőző 48 óránál korábbi lemondás esetén a foglaló teljes mértékét visszatérítjük.
48 órán belül történő lemondás vagy meg nem érkezés esetén a kötbér mértéke a befizetett összeg 50%-a. Lemondást és módosítást csak írásban tudunk elfogadni, melyet e-mailben tehet meg. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, Ön a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni.

Házirend

Adatvédelem

A vendégház a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.A vendég tudomásul veszi, hogy a vendégház jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.

A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.

Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megoldunk személyesen. Ilyenkor kérjük keressenek elérhetőségeink valamelyikén.

Kapcsolat

Social Media

Információk